Past Perfect Mixed Oefening 2

De past perfect (simple) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de actie gebeurde voor een andere actie in het verleden. De actie in de past perfect gebeurde dus in een verder verleden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de past perfect in positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Perfect Mixed Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in de vullen in de past perfect.
1.
We (to say) some bad things before we got back together.
2.
(I, to sing) badly before they started throwing eggs?
3.
I (to dream) of becoming world champion before I won my first gold medal.
4.
Michael Jackson (to make) it as an artist before he died.
5.
(he, to run) a marathon before he lost his leg?
6.
My friend (not, to sleep) well before she got her baby.
7.
He (to teach) many classes before he got fired.
8.
They (not, to say) what they wanted before I ordered the food.
9.
My cousin (not, to think) about what he wanted to study.
10.
We (to do) some bad things before we got married.

Meer oefeningen