Past Perfect Mixed Oefening 3

De past perfect is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de actie gebeurde voor een andere actie in het verleden. De actie in de past perfect gebeurde dus in een verder verleden.

Als je meer wil weten over deze tijd, ga dan naar deze pagina. Hier vind je een uitgebreide uitleg wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je die vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Past Perfect Mixed Oefening 3

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in de vullen in de past perfect.
1.
My mother (not, to drive) on the motorway before yesterday.
2.
His brother (to break) his arm before they attacked him.
3.
(they, to deal with) their neighbours before they sold the house?
4.
Usain Bolt (to give) everything before he quit.
5.
(he, to trick) me before he left me?
6.
After we (to go) home, they got mugged.
7.
You (not, to buy) me a present before I told you about my birthday.
8.
The police (to chase) him before he got caught.
9.
I (to read) the book before my friend read it.
10.
He (to analyse) the risk before something happened.

Meer oefeningen over de past perfect

Gerelateerde artikels