Past Perfect Oefening 2

De past perfect is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de actie gebeurde voor een andere actie in het verleden. De actie in de past perfect gebeurde dus in een verder verleden.

Als je meer wil weten over deze tijd, ga dan naar deze pagina. Hier vind je een uitgebreide uitleg wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je die vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Past Perfect Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in de vullen in de past perfect.
1.
They (to give) him some advice before he climbed Mount Everest.
2.
He (to go) to the store before he drank the beer.
3.
Before he saw the film, he (to read) the book.
4.
We (to leave) the building before the main act started.
5.
My friend (to chase) her dog before she finally caught him.
6.
The students (to study) hard but some of them still failed the test.
7.
I (to launch) a website before I signed an amazing sponsor deal.
8.
My mother (to make) pancakes before she called me to say they were finished.
9.
They (to buy) a new car the day before their old one broke down.
10.
I (to solve) the crossword puzzle before I won a prize.

Meer oefeningen over de past perfect

Gerelateerde artikels