Past Perfect Mixed Oefening 1

De past perfect is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de actie gebeurde voor een andere actie in het verleden. De actie in de past perfect gebeurde dus in een verder verleden.

Als je meer wil weten over deze tijd, ga dan naar deze pagina. Hier vind je een uitgebreide uitleg wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je die vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Past Perfect Mixed Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in de vullen in de past perfect.
1.
(he, to give) me a fine before listening to my side of the story.
2.
They (not, to buy) a new car before they won the lottery.
3.
(you, to cheat) on the test before the teacher went away?
4.
They (to cut) my hair before I woke up.
5.
The hunter (not, to catch) its prey before dying.
6.
(he, to forbid) us to see each other again before he called the police?
7.
After I (to eat) breakfast, I went to school.
8.
I (to brew) the perfect cup of tea before I dropped my teapot.
9.
They (to know) him for ages before he passed away.
10.
(my sister, to read) the book before she watched the film?

Meer oefeningen over de past perfect

Gerelateerde artikels