Present Perfect Continuous Oefening 1

De present perfect continuous is een tijd om te praten over zaken waarbij er een link is tussen het heden en het verleden. Het verschil met de present perfect is dat bij de present perfect continuous de nadruk ligt op de duur van de actie of op het feit dat de actie een lange tijd bezig geweest is.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de present perfect continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Continuous Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de present perfect continuous.
1.
Over the last 20 years, U2 (to release) a lot of new songs.
2.
My friend (to wait) for a new computer for over two weeks.
3.
She (to count) insects for four hours.
4.
Since 2015, he (to try) to create a viral video.
5.
They (to work) on that website for four weeks.
6.
Ever since I was a child, I (to live) the dream because I have the best parents ever!
7.
He (to watch) cartoons for hours.
8.
For weeks, we (to plan) what to cook on Thanksgiving.
9.
He (to play) games since last night.
10.
In recent months, a lot of girls (to compare) themselves to their pop idols.

Meer oefeningen