Present Perfect Continuous Vraag Oefening 1

De present perfect continuous is een tijd om te praten over zaken waarbij er een link is tussen het heden en het verleden. Het verschil met de present perfect is dat bij de present perfect continuous de nadruk ligt op de duur van de actie of op het feit dat de actie een lange tijd bezig geweest is.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van vragen in de present perfect continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Continuous Vraag Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vraag te vormen in de present perfect continuous.
1.
(they, to sell) illegal drugs to minors for weeks?
2.
(you, to read) that book since this morning?
3.
(he, to postpone) doing his homework?
4.
(you, to try) to fix a broken screen since 2pm this afternoon?
5.
(I, to pay) for this subscription for over a month?
6.
(he, to wear) that activity tracker since last August?
7.
(we, to miss) some very important information since we started this case?
8.
(my friend, to try) to launch a business since January last year?
9.
(they, to date) for a week?
10.
(I, to listen) to that crap all morning?

Meer oefeningen