Present Perfect Continuous Negatief Oefening 2

De present perfect continuous is een tijd om te praten over zaken waarbij er een link is tussen het heden en het verleden. Het verschil met de present perfect is dat bij de present perfect continuous de nadruk ligt op de duur van de actie of op het feit dat de actie een lange tijd bezig geweest is.

Op deze pagina heb je een oefening over de negatieve vorm in de present perfect continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Continuous Negatief Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste negatieve vorm van het werkwoord in te vullen in de present perfect continuous.
1.
We (not, to wait) since 3 o'clock.
2.
My sister (not, to watch) TV since this morning.
3.
I (not, to think) about her.
4.
He (not, to work) since they told him to work harder.
5.
The boss (not, to complain) since this morning.
6.
You (not, to cry) since your girlfriend broke up.
7.
He (not, to keep) track of time.
8.
We (not, to play) games since yesterday evening.
9.
My mother (not, to clean) the house since 12 o'clock.
10.
They (not, to eat) for five hours.

Meer oefeningen