Present Perfect Continuous Mixed Oefening 5

De present perfect continuous is een tijd om te praten over zaken waarbij er een link is tussen het heden en het verleden. Het verschil met de present perfect is dat bij de present perfect continuous de nadruk ligt op de duur van de actie of op het feit dat de actie een lange tijd bezig geweest is.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen in de present perfect continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Continuous Mixed Oefening 5

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm van het werkwoord in de present perfect continuous.
1.
I (to enjoy) myself here in Spain.
2.
His ego (to grow) since he won a competition.
3.
(she, to lie) about what he did last week?
4.
Temperatures (to rise) for over twenty years.
5.
We (not, to share) as much as we wanted.
6.
My friend (to use) the same phone since he was fifteen.
7.
(Tom Daley, to knit) since the Tokyo Olympics?
8.
We (not, to pay) attention.
9.
The restaurant (to serve) food and drinks since 12 o'clock.
10.
(you, to print) invoices for your accountant?

Meer oefeningen