Present Perfect Continuous Mixed Oefening 2

De present perfect continuous is een tijd om te praten over zaken waarbij er een link is tussen het heden en het verleden. Het verschil met de present perfect is dat bij de present perfect continuous de nadruk ligt op de duur van de actie of op het feit dat de actie een lange tijd bezig geweest is.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen in de present perfect continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Continuous Mixed Oefening 2

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm van het werkwoord in de present perfect continuous.
1.
I (to listen) to music since I came home.
2.
My phone (to charge) for at least five hours and it's still not fully charged!
3.
(he, to talk) too much?
4.
We (not, to listen) to what the teacher is saying.
5.
(she, to play) video games again?
6.
They (to sleep) since yesterday afternoon.
7.
The wind (to blow) really hard since this morning.
8.
(the phone, to ring) non-stop since this morning?
9.
The sun (not, to shine).
10.
He (to win) every race since his Olympic title last year.

Meer oefeningen