Present Perfect Continuous Mixed Oefening 3

De present perfect continuous is een tijd om te praten over zaken waarbij er een link is tussen het heden en het verleden. Het verschil met de present perfect is dat bij de present perfect continuous de nadruk ligt op de duur van de actie of op het feit dat de actie een lange tijd bezig geweest is.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen in de present perfect continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Continuous Mixed Oefening 3

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm van het werkwoord in de present perfect continuous.
1.
They (to build) the tallest tower in the world for the last six months.
2.
(I, to dream) again?
3.
That swallow (to fly) since last Tuesday.
4.
(you, to work out) since I last saw you?
5.
The students (not, to work) on the assignment.
6.
I (to want) to tell you something since we first met.
7.
She (to do) the dishes since she got home.
8.
The teacher (not, to shout) that often this week.
9.
Our dog (to look) for his bone since this morning.
10.
They (to think) about they want to do next.

Meer oefeningen