Present Perfect Continuous Mixed Oefening 4

De present perfect continuous is een tijd om te praten over zaken waarbij er een link is tussen het heden en het verleden. Het verschil met de present perfect is dat bij de present perfect continuous de nadruk ligt op de duur van de actie of op het feit dat de actie een lange tijd bezig geweest is.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen in de present perfect continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Continuous Mixed Oefening 4

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm van het werkwoord in de present perfect continuous.
1.
They (to work) on that project for quite some time.
2.
He (to try) to get into med school for a very long time.
3.
(the pupils, to learn) about the present continuous?
4.
Since he got home, he (to watch) TV.
5.
We (to carry) the whole team.
6.
They (not, to keep up) with the lastest celebrity news.
7.
I (to eat) for over an hour because I'm really hungry!
8.
She (to fold) laundry for hours.
9.
(you, to think) about me?
10.
She (not, to feel) herself lately.

Meer oefeningen