Trappen Van Vergelijking Oefening 2

Adjectieven worden gebruikt om informatie te geven over zelfstandige naamwoorden. Je kan ze ook gebruiken om voorwerpen of personen met elkaar te vergelijken. Hiervoor gebruik je de trappen van vergelijking.

Dit is een oefening waarin je de juiste vorm van het adjectief moet invullen. Gebruik de juiste uitgang (er/est) of plaats het juiste woord voor het adjectief (more/most).

Hieronder vind je de oefening:

Trappen van Vergelijking Oefening 2

Vervolledig de zinnen met de juiste vorm van het adjectief.
1.
My mother is the (fantastic) person I know.
2.
This is the (good) tea I have ever drunk!
3.
I am (tired) today than I was yesterday.
4.
The English teacher is (healthy) than my other teachers.
5.
He is also (funny) and (handsome) than all the other teachers.
6.
I think watching a movie is (relaxing) than reading a book.
7.
Water is the (healthy) beverage on the planet.
8.
The (cold) place is in Siberia.
9.
I am a (good) cook than my girlfriend.
10.
But she is (friendly) than me to other people.

Meer oefeningen

Gerelateerde artikels