Actief of Passief Meerkeuze Oefening 1

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je moet kiezen tussen de actieve of passieve vorm. Kort gezegd komt dit verschil neer op het feit of het onderwerp van de zin de actie uitvoert of de actie ervaart/ondergaat.

Hieronder vind je de oefening:

Actief of Passief Meerkeuze Oefening 1

Kies de juiste vorm voor de werkwoorden in de volgende zinnen: actief of passief?
1.
The game
by Brazil.
2.
They
until the sun came up.
3.
A party
Sunday night.
4.
I
the latest book by Haruki Murakami.
5.
He
by his friend because he was rude.
6.
The ball
before the real game started.
7.
A shot
as a warning.
8.
My friends
a new TV.
9.
A lot of money
by Al Capone.
10.
You
a non-alcoholic cocktail.

Meer oefeningen