Actief of Passief Meerkeuze Oefening 2

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je moet kiezen tussen de actieve of passieve vorm. Kort gezegd komt dit verschil neer op het feit of het onderwerp van de zin de actie uitvoert of de actie ervaart/ondergaat.

Hieronder vind je de oefening:

Actief of Passief Meerkeuze Oefening 2

Kies de juiste vorm voor de werkwoorden in de volgende zinnen: actief of passief?
1.
A cake
by my brother.
2.
A book
by the old professor.
3.
My favourite band
a new song.
4.
The new James Bond film
by my girlfriend.
5.
That coffee
by a barista.
6.
My cousin
a very big gift for his birthday last month.
7.
Their new website
recently.
8.
We
you into believing us. Didn't we?
9.
Many exercises
10.
My mother
a delicious apple cake yesterday.

Meer oefeningen