De Passief Oefening 1

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je de passief moet vormen in de juiste tijd. De tijd waarin de zin moet staan wordt telkens vermeld tussen haakjes, net als de infinitief van het werkwoord. Let goed op dat je de de juiste werkwoorden gebruikt en dat je het in de juiste vorm plaatst.

Hieronder vind je de oefening:

De Passief Oefening 1

Lees onderstaande zinnen en vervolledig ze door de juiste vorm van de passief in te vullen in de juiste tijd.
1.
A book (to read, present continuous) by my father.
2.
The masterplan (to create, past simple) by a group of officers.
3.
He found a letter that (to write, past simple) in 1905.
4.
My dog (to kick, present perfect) by a stranger.
5.
His iPhone (to drop, past simple) from the highest floor in the building.
6.
That apple (to grow, present continuous) by a farmer.
7.
The bouncer (to shoot, past perfect) by a criminal the day before his birthday.
8.
A new kitchen (to install, present continuous) right now.
9.
That wood (to burn, present simple) by my parents.
10.
Online dating apps (to use, present continuous) by millions of people.

Meer oefeningen