Actief of Passief Meerkeuze Oefening 5

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je moet kiezen tussen de actieve of passieve vorm. Kort gezegd komt dit verschil neer op het feit of het onderwerp van de zin de actie uitvoert of de actie ervaart/ondergaat.

Hieronder vind je de oefening:

Actief of Passief Meerkeuze Oefening 5

Kies de juiste vorm voor de werkwoorden in de volgende zinnen: actief of passief?
1.
A lump of clay
by the teacher.
2.
Tea leaves
by farmers every harvest.
3.
I always
a message to my friends on their birthday.
4.
My computer
at this very moment by a group of hackers.
5.
He
soccer every weekend.
6.
A ball
by the enemy team.
7.
Christopher Nolan
a new film last year.
8.
My garden
by the storm.
9.
My sister's iPhone
seven times today!
10.
That dog
by his owner. What a shame!

Meer oefeningen