Actief of Passief Meerkeuze Oefening 4

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je moet kiezen tussen de actieve of passieve vorm. Kort gezegd komt dit verschil neer op het feit of het onderwerp van de zin de actie uitvoert of de actie ervaart/ondergaat.

Hieronder vind je de oefening:

Actief of Passief Meerkeuze Oefening 4

Kies de juiste vorm voor de werkwoorden in de volgende zinnen: actief of passief?
1.
I
yesterday's newspaper.
2.
Some mushrooms
by my friend.
3.
She
by a serial killer.
4.
A wallet
. Do you know who lost it?
5.
My car
by a tree.
6.
I
a nice meal.
7.
In the Indiana Jones film, he
by cannibals so they can eat him.
8.
English
by millions of people everywhere in the world.
9.
My father
a fence in our garden.
10.
That fence
by my father.

Meer oefeningen