De Passief Oefening 4

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je de passief moet vormen in de juiste tijd. De tijd waarin de zin moet staan wordt telkens vermeld tussen haakjes, net als de infinitief van het werkwoord. Let goed op dat je de de juiste werkwoorden gebruikt en dat je het in de juiste vorm plaatst.

Hieronder vind je de oefening:

De Passief Oefening 4

Lees onderstaande zinnen en vervolledig ze door de juiste vorm van de passief in te vullen in de juiste tijd.
1.
Spotify (to use, present perfect) by my friend for several months.
2.
The cat (to chase, past continuous) by an angry dog.
3.
Water (to drink, present simple) by many people every day.
4.
A UFO (to spot, past simple) last month.
5.
My Macbook (to update, present perfect).
6.
The latest software (to install, past simple).
7.
The rocket (to launch, past perfect) before it exploded.
8.
A plane (to hijack, present perfect) by terrorists.
9.
That beautiful pie (to eat, going to-future) very soon!
10.
Some food (to order, present simple) by my friend because she is hungry.

Meer oefeningen