Actief of Passief Meerkeuze Oefening 3

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je moet kiezen tussen de actieve of passieve vorm. Kort gezegd komt dit verschil neer op het feit of het onderwerp van de zin de actie uitvoert of de actie ervaart/ondergaat.

Hieronder vind je de oefening:

Actief of Passief Meerkeuze Oefening 3

Kies de juiste vorm voor de werkwoorden in de volgende zinnen: actief of passief?
1.
I
to the news.
2.
A banana
by me because I really like that.
3.
He
Chinese to go to China.
4.
Belgium
by Germany.
5.
My hair
next week.
6.
That man
by the police.
7.
My friend
something that was not his.
8.
An email
by my boss to inform me that I was fired.
9.
I
a delicious apple.
10.
A new iPhone
by Apple.

Meer oefeningen