De Passief Oefening 3

De passief in het Engels (’the passive’) is iets wat je in veel situaties kan gebruiken. Je kan het gebruiken om meer uitleg te geven wie of wat iets ervaart of ondergaat of wanneer je niet weet wie iets gedaan heeft.

Hier heb je een oefening waarbij je de passief moet vormen in de juiste tijd. De tijd waarin de zin moet staan wordt telkens vermeld tussen haakjes, net als de infinitief van het werkwoord. Let goed op dat je de de juiste werkwoorden gebruikt en dat je het in de juiste vorm plaatst.

Hieronder vind je de oefening:

De Passief Oefening 3

Lees onderstaande zinnen en vervolledig ze door de juiste vorm van de passief in te vullen in de juiste tijd.
1.
The new TV show (to love, present simple) by many people.
2.
Fire (to make, present perfect) for thousands of years.
3.
Mike Tyson (to consider, present simple) to be the greatest boxer of all time.
4.
My uncle (to strike, past perfect) by lightning twice before he died.
5.
The letter (to write, present perfect) by the king.
6.
The big cake (to eat, past simple).
7.
A lot of tips (to give, past simple) by our teacher.
8.
A new car (to buy, future simple) next week.
9.
The medical examination (to perform, past continuous) by a doctor.
10.
A new video (to upload, past simple) yesterday evening.

Meer oefeningen