Present Continuous Oefening 2

De present continuous (of present progressive) is een tijd om over dingen te praten in het heden waarbij je de nadruk legt op de duur van een actie. Je kan deze tijd ook gebruiken voor lange acties of wanneer een actie bezig is op het moment waarover je spreekt.

Op deze pagina heb je een oefening over hoe je deze tijd moet vormen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Continuous Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de present continuous.
1.
Right now, I (to live) in Antwerp because they (to renovate) my house in Ghent.
2.
My dog (currently, to play) with his new toy.
3.
I (to invent) a lot of example sentences right now.
4.
He saw that your neighbour (to mow) his lawn.
5.
I guess you (to sit) in a chair right now.
6.
My friend and I (to talk) over the phone right now.
7.
They (to run) from the police.
8.
That snake over there (to kill) an innocent mouse.
9.
Don't walk in front of that camera! They (to take) wedding pictures.
10.
I (to listen) to The Beatles right now.

Meer oefeningen over de present continuous