Present Continuous Oefening 1

De present continuous (of present progressive) is een tijd om over dingen te praten in het heden waarbij je de nadruk legt op de duur van een actie. Je kan deze tijd ook gebruiken voor lange acties of wanneer een actie bezig is op het moment waarover je spreekt.

Op deze pagina heb je een oefening over hoe je deze tijd moet vormen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Continuous Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de present continuous.
1.
Right now, it (to rain).
2.
At the moment, you (to read) English sentences.
3.
It (to take) ages to download that film.
4.
Apple (to ask) a lot of money for an iPhone these days.
5.
The beggar at the mall (always, to ask) for money or food.
6.
I (always, to look) for new thrills.
7.
My brother (still, to read) the book he got for his birthday.
8.
She (to drink) some red wine right now.
9.
He (always, to look) for a bargain.
10.
Don't disconnect my computer! It (still, to charge).

Meer oefeningen over de present continuous