Present Continuous Mixed Oefening 3

De present continuous (of present progressive) is een tijd om over dingen te praten in het heden waarbij je de nadruk legt op de duur van een actie. Je kan deze tijd ook gebruiken voor lange acties of wanneer een actie bezig is op het moment waarover je spreekt.

Op deze pagina heb je een oefening over alle vormen (positief, negatief en vragen).

Hieronder vind je de oefening:

Present Continuous Mixed Oefening 3

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de present continuous.
1.
What (you, to dream) about?
2.
Look! They (to hit) each other in the face. They (also, to threaten) one another.
3.
It (not, to work) like this.
4.
You (not, to eat) healthy so you will not get old.
5.
(you, to deal) any drugs? No! I (to sell) lemonade.
6.
How (you, to feel) right now? I (to do) alright I guess.
7.
Where (he, to hide)? He (not, to hide), but he (to run) away.
8.
I (not, to lose) because I never lose a game.
9.
They (to pay) for dinner. They (to tell) us how much they love us.
10.
Why (you, to shake) this tree?

Meer oefeningen over de present continuous

Gerelateerde artikels