Present Continuous Mixed Oefening 2

De present continuous (of present progressive) is een tijd om over dingen te praten in het heden waarbij je de nadruk legt op de duur van een actie. Je kan deze tijd ook gebruiken voor lange acties of wanneer een actie bezig is op het moment waarover je spreekt.

Op deze pagina heb je een oefening over alle vormen (positief, negatief en vragen) in de present continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Present Continuous Mixed Oefening 2

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de present continuous.
1.
They (to cycle) through the Alps right now.
2.
What (you, to do) tomorrow evening?
3.
Why (you, always, to check) your phone when we (to have) a conversation?
4.
He (not, to wash) his car right now. He (to fish) with his friends.
5.
(your arm, to bleed) right now? There is some blood on the floor.
6.
They (always, to tell) me what to do and I hate it.
7.
He (not, to eat) a banana. He prefers apples so his mother (always, to buy) him apples.
8.
(you, to love) that new ice cream flavour?
9.
The water (to boil) right now.
10.
You (not, to write) a book because you hate reading.

Meer oefeningen over de present continuous