Present Continuous Vraag Oefening 1

De present continuous (of present progressive) is een tijd om over dingen te praten in het heden waarbij je de nadruk legt op de duur van een actie. Je kan deze tijd ook gebruiken voor lange acties of wanneer een actie bezig is op het moment waarover je spreekt.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Continuous Vraag Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vraag te formuleren in de present continuous.
1.
(I, to do) alright?
2.
(she, to feel) sick?
3.
(they, to run) late?
4.
(you, to give) everything you have?
5.
(I, to read) English sentences right now?
6.
(she, to bite) her nails?
7.
(my friend, to rent) a house right now?
8.
(you, to brush) your teeth?
9.
(that boy, to try) to light a fire?
10.
(they, to watch) a movie?

Meer oefeningen over de present continuous