Third Conditional Oefening 1

De third conditional is een soort if-zin in het Engels die je gebruikt om te fantaseren over dingen die niet gebeurd zijn in het verleden. Het werkwoord in de if-zin zet je in de past perfect (simple) en voor het werkwoord in de hoofdzin gebruik je would + have + voltooid deelwoord.

Dit is een oefening waarin je de juiste vorm van het werkwoord moet invullen.

Hieronder vind je de oefening:

Third Conditional Oefening 1

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm van het werkwoord in the third conditional.
1.
If I (to be) awake, I (to call) you.
2.
You (to race) well if you (to sleep) enough.
3.
My sister (to book) a flight to Kenya if it (not, to be) so expensive.
4.
If our friend (to listen), he (to know) what to do in a situation like that.
5.
I (to decorate) the Christmas tree if we (to buy) one.
6.
If the photographer (not, to forget) his camera, he (to take) beautiful pictures.
7.
My parents (to go) on holiday if they (to read) the brochures.
8.
I (to buy) a new car if I (to win) the lottery.
9.
We (to watch) that movie if I (to charge) my computer.
10.
If I (to take) a meditation course, I (to know) how to empty my mind.

Meer oefeningen over de third conditional

Gerelateerde artikels