Third Conditional Oefening 3

De third conditional is een soort if-zin in het Engels die je gebruikt om te fantaseren over dingen die niet gebeurd zijn in het verleden. Het werkwoord in de if-zin zet je in de past perfect (simple) en voor het werkwoord in de hoofdzin gebruik je would + have + voltooid deelwoord.

Dit is een oefening waarin je de juiste vorm van het werkwoord moet invullen.

Hieronder vind je de oefening:

Third Conditional Oefening 3

Vervolledig onderstaande zinnen met de juiste vorm van het werkwoord in the third conditional.
1.
If he (to pass) his exams, he (to be) at university.
2.
I (to call) you if I (not, to lose) my phone.
3.
My sister (to invite) me if we (not, to see) each other yesterday.
4.
If Harry (to win) that race, he (to be) rich.
5.
I (to read) the newspaper if my dog (not, to rip) it to pieces.
6.
The delivery man (to put) the package in the mailbox if it (not, to be) a massive box.
7.
If you (to show) some interest, you (to have) a new job.
8.
I (to listen) to music if I (not, to forget) my AirPods.
9.
We (to play) games if my PlayStation (not, to explode).
10.
I (to do) the dishes if I (not, to break) my hand.

Meer oefeningen over de third conditional

Gerelateerde artikels