De Third Conditional

De third conditional in het Engels is een voorbeeld van if-zinnen die vaak voorkomen in het Engels. Dit wil zeggen dat deze soort zinnen een ‘if’ hebben en er dus een voorwaarde en resultaat van die voorwaarde zijn. In dit artikel heb je een volledig overzicht van wat de third conditional is, hoe je hem vormt en je vindt hier ook oefeningen.

Third conditional

De third conditional wordt gebruikt om te fantaseren over dingen die niet gebeurd zijn in het verleden. Deze conditional wordt dus gebruikt wanneer je je afvraagt wat het resultaat zou zijn indien het toch zou gebeurd zijn.

Bekijk de voorbeelden hieronder:

  • If I had studied, I would have passed the test.
  • We would have won the race if we had trained harder.

Third conditional vorm

Alvorens te weten in welke tijd je de werkwoorden moet zetten is het belangrijk dat je weet dat zinnen waarin een conditional voorkomt uit twee delen bestaan: de if-clause en de main clause (= hoofdzin). De if-clause is het zinsdeel waar ‘if’ wordt gebruikt en de main clause is resultaat van de voorwaarde (de rest van de zin). Bekijk onderstaande voorbeelden zodat het verschil duidelijk wordt.

If-clauseMain clause
If he had given me a gift,I would have been happy.
If you had listened,you wouldn’t have been in trouble!
Third Conditional Taalhulp Engels

Bij de third conditional moet je het werkwoord in de if-clause in de past perfect zetten. Voor het werkwoord in de main clause gebruik je would + have + past participle. Concreet wordt dit:

If-clauseMain clause
If they had gone to school,they would have had a better job.
If I had paid attention in class,I would have made a better exam.
If she had made dinner,we would have been happy.

Let op het feit dat de main clause ook voor de if-clause kan staan. Bijvoorbeeld:

Main clauseIf-clause
They would have had a better jobif they had gone to school.
I would have made a better examif I had paid attention in class.
We would have been happyif she had made dinner.

Oefeningen

Gerelateerde artikels