Past Continuous Mixed Oefening 1

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie of wanneer het over een lange actie gaat.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de past continuous. Vul de juiste vorm van het werkwoord in in positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Mixed Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen in de past continuous.
1.
I don't get what he (to do) while he (to drive) the truck.
2.
They (not, to watch) where they (to go).
3.
Why (you, to listen) to that rubbish?
4.
My friend (to read) a book while he (to enjoy) the view.
5.
I apologise because I (not, to pay) attention to what you (to say).
6.
They (not, to try) to help us.
7.
(he, to act) like a true gentleman?
8.
Why (she, to run) away? (she, to hide) from someone?
9.
We (to book) a city trip when he called.
10.
What (he, to write) a letter for?

Meer oefeningen