Past Continuous Negatief Oefening 1

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie of wanneer het over een lange actie gaat.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van negatieve zinnen in de past continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Negatief Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste negatieve vorm van het werkwoord in te vullen in de past continuous.
1.
It (not, to rain) yesterday.
2.
They (not, to look) for their car.
3.
We (not, to drink) beer.
4.
The students (not, to play) games.
5.
My sister (not, to dry) her hair.
6.
I (not, to read) a book.
7.
You (not, to walk) to school.
8.
They (not, to chase) the dog.
9.
He (not, to give) money to the poor.
10.
I (not, to cook) my food.

Meer oefeningen