Past Continuous Mixed Oefening 5

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie of wanneer het over een lange actie gaat.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de past continuous. Vul de juiste vorm van het werkwoord in in positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Mixed Oefening 5

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen in de past continuous.
1.
He (not, to show) any signs of fatigue.
2.
(she, to design) her own clothes?
3.
Those people (not, to respond) well to the new treatment.
4.
My friend (always, to eat) when I saw him.
5.
I (to play) pool when I saw him.
6.
We (not, to wait) until she was finished.
7.
(he, to browse) their online shop?
8.
The teacher (to show) us how to take selfies.
9.
What on earth (you, to think)?
10.
He (to grow) apples in his garden.

Meer oefeningen