Past Continuous Oefening 1

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie of wanneer het over een lange actie gaat.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de past continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de past continuous.
1.
Yesterday, it (to rain) all day.
2.
He (to call) his mother when he saw a parrot.
3.
She interrupted me while I (to wash) my hair.
4.
I (to walk) to school.
5.
She (to write) a chapter of her book yesterday morning.
6.
We (to watch) the new James Bond film when we heard a bang.
7.
They (to sing) along to the songs on the radio.
8.
She (really, to waste) my time.
9.
They (to fish) yesterday afternoon.
10.
He (to look) at the meteor storm through his telescope.

Meer oefeningen