Past Continuous Vraag Oefening 2

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie.

Als je meer wil weten over deze tijd, ga dan naar deze pagina. Op die pagina vind je een uitgebreide uitleg wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je die vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Op deze pagina vind je een oefening over het vormen van vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Vraag Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vraag te formuleren in de past continuous.
1.
What (you, to do) yesterday evening at 6 pm?
2.
(he, to try) to convince his parents to go out?
3.
What (I, to do) again?
4.
Why (she, to act) like a child?
5.
(she, to sleep) when you called?
6.
(you, to drive) your car when you got a migraine attack?
7.
(he, to play) poker yesterday evening?
8.
Why (it, to snow) in May?
9.
(you, to cheat) on your girlfriend?
10.
(my friend, to climb) a mountain when his dog died?

Meer oefeningen over de past continuous

Gerelateerde artikels