Past Continuous Vraag Oefening 1

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie of wanneer het over een lange actie gaat.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van vragen in de past continuous.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Vraag oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vraag te formuleren in de past continuous.
1.
(I, to read) the newspaper?
2.
(they, to check) the latest report?
3.
(I, to buy) food?
4.
(my father, to drive) his car?
5.
(he, to try) to save a spider?
6.
(my computer, to charge) the whole evening?
7.
(she, to answer) her phone?
8.
(the dog, to run) in the garden?
9.
(I, to watch) the new James Bond film?
10.
(they, to share) their food?

Meer oefeningen