Past Continuous Mixed Oefening 3

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie of wanneer het over een lange actie gaat.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de past continuous. Vul de juiste vorm van het werkwoord in in positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Mixed Oefening 3

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen in de past continuous.
1.
He (to try) on new shoes before buying them.
2.
Why (he, not, to help) me with my chores?
3.
Mike Tyson (to hit) his opponent really hard.
4.
They (not, to print) the newspaper because there was no news.
5.
(you, to read) when you got the bad news?
6.
I cannot believe he (to watch) the new episode without me.
7.
(she, to eat) chocolate while she (to call) her friend?
8.
My boss (to show) his latest investment.
9.
It (not, to earn) any money yet, but he expects it will in the near future.
10.
The paper boy (to deliver) newspapers when he got hit by a truck.

Meer oefeningen