Past Continuous Mixed Oefening 4

De past continuous (of past progressive) is een tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten waarbij de nadruk ligt op de duur van een actie of wanneer het over een lange actie gaat.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de past continuous. Vul de juiste vorm van het werkwoord in in positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Continuous Mixed Oefening 4

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen in de past continuous.
1.
He (to explain) what he had studied the day before.
2.
What (he, to drink) when he was on the phone?
3.
My friend (not, to keep) track of how much money he (to spend).
4.
(they, to waste) precious time to solve the case?
5.
Obama (to help) Joe Biden to win the elections.
6.
We (to cook) a delicious Valentine's dinner.
7.
(he, to tell) the truth?
8.
He (not, to record) when the accident happened.
9.
The bells (to ring) to honour the deceased soldiers.
10.
Miss Belgium (to look) very good on the day of the competition.

Meer oefeningen