Past Simple Mixed Oefening 2

De past simple (of simple past) is één van de tijden in het Engels om over dingen uit het verleden te praten. Je gebruikt deze tijd vooral voor korte acties en gewoontes in het verleden. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen volledig voorbij zijn.

Op deze pagina heb je een oefening waarin je de juiste vorm moet invullen in de past simple. Het gaat over positieve zinnen, negatieve zinnen en vraagzinnen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Simple Mixed Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen in de past simple.
1.
They (not, to call) me back so I (not, to know) what to do.
2.
I always (to go) for a run before school.
3.
Someone (to hack) my passwords so I (to need) to change all of them.
4.
My friends always (to sleep) late on Sundays.
5.
I (to give) her the best present ever!
6.
We (not, to achieve) our dream of getting to the top of Mount Everest because the weather (to be) bad.
7.
Why (you, to forget) to go to the store? I (to think) you (to know) how important it is.
8.
That company (to send) me some free samples last week.
9.
He (to break) his back when mountain biking.
10.
What (you, to give) your girlfriend for Valentine's Day?

Meer oefeningen