Past Simple Negatief Oefening 1

De past simple (of simple past) is één van de tijden in het Engels om over dingen uit het verleden te praten. Je gebruikt deze tijd vooral voor korte acties en gewoontes in het verleden. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen volledig voorbij zijn.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van negatieve zinnen in de past simple.

Hieronder vind je de oefening:

Past Simple Negatief Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de negatieve vorm van het werkwoord in te vullen in de past simple.
1.
He (not, to forget) his books.
2.
He (not, to know) the answer.
3.
I (not, to share) my food with anyone!
4.
They (not, to care) about anything.
5.
You (not, to play) a good game.
6.
My brother (not, to want) to lose his girlfriend.
7.
We (not, to find) what we were looking for.
8.
He (not, to climb) that mountain.
9.
A friend of mine (not, to start) his own company.
10.
I (not, to steal) that money!

Meer oefeningen