Past Simple Oefening 2

De past simple (of simple past) is één van de tijden in het Engels om over dingen uit het verleden te praten. Je gebruikt deze tijd vooral voor korte acties en gewoontes in het verleden. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen volledig voorbij zijn.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van positieve zinnen in de past simple.

Hieronder vind je de oefening:

Past Simple Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de past simple.
1.
In 1896, Pierre de Coubertin (to create) the first modern Olympic Games.
2.
My boss (to buy) a new car.
3.
Before it (to be) destroyed, the town hall (to have) a pretty impressive mural.
4.
I (to make) a lot of new friends at the start of the year.
5.
My brother (to need) money to pay off his debt.
6.
Back when we (to be) in college, we (to share) everything!
7.
My sister (to draw) the most beautiful drawing ever.
8.
A lot of people (to bring) their own snacks to the meeting.
9.
I (to want) to try it myself.
10.
He (to defend) himself when he was attacked.

Meer oefeningen