Past Simple Mixed Oefening 5

De past simple (of simple past) is de standaard tijd in het Engels om over dingen uit het verleden te praten. Als je meer wil weten over deze tijd, ga dan naar deze pagina. Op die pagina vind je een uitgebreide uitleg wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je die vormt en je vindt er ook voorbeelden.

Op deze pagina heb je een oefening waarin je de juiste vorm moet invullen in deze tijd. Het gaat zowel om positieve, negatieve en vraagzinnen.

Hieronder vind je de oefening:

Past Simple Mixed Oefening 5

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm in te vullen in de past simple.
1.
Some students (to be) late because they (to sleep) late.
2.
Why (you, to tear) your new pair of jeans?
3.
He (to win) a really important race two years ago.
4.
I (not, to be) a big fan of Michael Jackson when I (to be) a child.
5.
My friend (not, to swear) when he (to be) at our place.
6.
It has been ages since I last (to see) him.
7.
(my sister, to make) a pretty bold promise?
8.
I (to lend) my friend some money but he has not paid me back.
9.
After reading the news yesterday, he just (to freeze) and he could not do anything.
10.
You (to bring) us a present?! How nice of you!

Meer oefeningen over de past simple

Gerelateerde artikels