Present Perfect Oefening 1

De present perfect is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden. Voor een gedetailleerd overzicht van deze tijd, klik hier. Op die pagina vind je een uitgebreid overzicht van wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je hem vormt en ook enkele voorbeelden.

Op deze pagina vind je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de present perfect.
1.
I (to play) the guitar since I was seven years old.
2.
My brother (just, to return) from New York. He has a massive jetlag!
3.
Se is devastated. She (just, to drop) her iPhone.
4.
We (to meet) three celebrities so far.
5.
You (to play) yourself by cheating on the test.
6.
I (never, to read) that book.
7.
Up until now, no one (to find) aliens.
8.
It's the most courageous thing my sister (ever, to do).
9.
I (just, to install) a new app on my phone.
10.
A storm (recently, to hit) the Belgian coast.

Meer oefeningen over de present perfect

Gerelateerde artikels