Present Perfect Mixed Oefening 2

De present perfect (of present perfect simple) is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de present perfect. Je zal de juiste vorm van het werkwoord moeten invullen in positieve zinnen, negatieve zinnen en vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Mixed Oefening 2

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de present perfect.
1.
He (already, to trick) me several times since getting here.
2.
So far, I (not, to sleep) late this week.
3.
(you, to hear) what he is saying about you?
4.
I (not, to bake) a cake for my wife so far.
5.
They (already, to run) four marathons together.
6.
This car (to cost) a fortune. Then why (you, to buy) it?
7.
My cousin (already, to drive) a rally car.
8.
Since this morning, I (not, to hit) anyone.
9.
The suspect (to leave) the building. (you, to see) him?
10.
My friend (to draw) beautiful illustrations. (you, to see) them?

Meer oefeningen over de present perfect