Present Perfect Negatief Oefening 1

De present perfect is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden. Voor een gedetailleerd overzicht van deze tijd, klik hier. Op die pagina vind je een uitgebreid overzicht van wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je hem vormt en ook enkele voorbeelden.

Op deze pagina heb je een oefening over de negatieve vorm.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Negatief Oefening 1

Vervolledig deze zinnen door de juiste negatieve vorm van het werkwoord in te vullen in de present perfect.
1.
We (not, to meet) before.
2.
I (not, to install) an antivirus on my computer.
3.
My brother (not, to run) a marathon before.
4.
He (not, to be) to Denver yet.
5.
They (not, to release) their latest app.
6.
He (not, to cheat) on his girlfriend.
7.
So far, my cousin (not, to have) the flu.
8.
I (not, to see) you before.
9.
We (not, to hold) a meeting about the situation yet.
10.
It (not, to be) easy today.

Meer oefeningen over de present perfect

Gerelateerde artikels