Present Perfect Mixed Oefening 4

De present perfect (of present perfect simple) is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de present perfect. Je zal de juiste vorm van het werkwoord moeten invullen in positieve zinnen, negatieve zinnen en vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Mixed Oefening 4

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de present perfect.
1.
What?! (never, you, to hear) a song from The Beatles?
2.
The thieves (to steal) the Crown Jewels from The Tower of London.
3.
I really hope you (not, to spend) all our money.
4.
I (already, to speak) at public meetings several times.
5.
(you, to show) him what I gave you?
6.
He (not, to pay) his bills this month, but he still has a few days left.
7.
My father (to know) my mother for 40 years.
8.
They (to play) in a band since 2018.
9.
You (never, to hurt) anyone, right?
10.
My brother (to grow) into a real man.

Meer oefeningen over de present perfect