Present Perfect Mixed Oefening 4

De present perfect is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden. Voor een gedetailleerd overzicht van deze tijd, klik hier. Op die pagina vind je een uitgebreid overzicht van wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je hem vormt en ook enkele voorbeelden.

Op deze pagina heb je een oefening waarbij je de juiste vorm moet invullen. Het kan een positieve zin zijn, een negatieve of een vraagzin. Dit is een goede test om te kijken of je weet hoe je deze tijd moet vormen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Mixed Oefening 4

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de present perfect.
1.
What?! (never, you, to hear) a song from The Beatles?
2.
The thieves (to steal) the Crown Jewels from The Tower of London.
3.
I really hope you (not, to spend) all our money.
4.
I (already, to speak) at public meetings several times.
5.
(you, to show) him what I gave you?
6.
He (not, to pay) his bills this month, but he still has a few days left.
7.
My father (to know) my mother for 40 years.
8.
They (to play) in a band since 2018.
9.
You (never, to hurt) anyone, right?
10.
My brother (to grow) into a real man.

Meer oefeningen over de present perfect

Gerelateerde artikels