Present Perfect Oefening 2

De present perfect (of present perfect simple) is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van deze tijd.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Oefening 2

Vervolledig deze zinnen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen in de present perfect.
1.
We (already, to find) two examples of the never-ending competition between Messi and Ronaldo.
2.
I (to know) him for five years.
3.
We (to go) to the club and my ears are still ringing.
4.
I can't see any more food! I (to eat) way too much.
5.
Up until now, I (to watch) five Star Wars films.
6.
He (to walk) ten miles to see his girlfriend but he is really tired now.
7.
I (just, to find) a really good meme.
8.
My sister (recently, to run) a marathon. She is still feeling sore.
9.
I (never, to sell) anything online.
10.
I (just, to sign) the best contract ever!

Meer oefeningen over de present perfect