Present Perfect Mixed Oefening 5

De present perfect (of present perfect simple) is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de present perfect. Je zal de juiste vorm van het werkwoord moeten invullen in positieve zinnen, negatieve zinnen en vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Mixed Oefening 5

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de present perfect.
1.
The escaped prisoners (to hide) themselves really well.
2.
(they, to find) the missing boy?
3.
I (just, to order) a new cover for my iPhone.
4.
My friend is really brave because he (never, to flee) from a fight before.
5.
This means he (already, to fight) quite a few battles.
6.
As always, my friend (to eat) too much and he cannot move anymore.
7.
(he, to listen) to Schubert before?
8.
My dog (not, to be) nice today. He (to dig) a massive hole in the garden.
9.
So far, I (never, to catch) a student cheating on a test.
10.
The neighbour's cat (never, to bite) anyone.

Meer oefeningen over de present perfect