Present Perfect Mixed Oefening 3

De present perfect (of present perfect simple) is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van de present perfect. Je zal de juiste vorm van het werkwoord moeten invullen in positieve zinnen, negatieve zinnen en vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Mixed Oefening 3

Vervolledig deze zinnen met de juiste vorm van de present perfect.
1.
Over the last few years, he (to become) a real champion.
2.
Skateboarding is dangerous, but I (not, to break) a bone so far.
3.
(we, to meet) before?
4.
I (not, to forgive) my sister for what she (to do).
5.
(he, to go) to Australia before?
6.
We (to swear) to protect each other.
7.
My friend (never, to tell) a lie.
8.
My brother (always, to be) very kind to everyone.
9.
Lightning (just, to struck) outside. Stay inside!
10.
They (to take) my friend as a hostage.

Meer oefeningen over de present perfect