Present Perfect Vraag Oefening 2

De present perfect is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden. Voor een gedetailleerd overzicht van deze tijd, klik hier. Op die pagina vind je een uitgebreid overzicht van wanneer je deze tijd gebruikt, hoe je hem vormt en ook enkele voorbeelden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van vragen.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Vraag Oefening 2

Vervolledig onderstaande zinnen door de juiste vraag te vormen in de present perfect.
1.
(he, to receive) his present yet?
2.
(my sister, to win) the lottery?
3.
(you, to discover) a new animal species?
4.
(they, to invent) a new machine?
5.
(you, to finish) your book?
6.
(it, to stop) raining already?
7.
(he, to spend) all your money?
8.
(she, to lie) since this morning?
9.
(he, to throw) everything out?
10.
(we, to insult) our boss without knowing it?

Meer oefeningen over de present perfect

Gerelateerde artikels