Present Perfect Vraag Oefening 1

De present perfect (of present perfect simple) is een tijd om te praten over zaken in het heden of uit een recent verleden. Belangrijk is dat je weet dat het gaat om dingen waarbij er een link is tussen het verleden en het heden.

Op deze pagina heb je een oefening over het vormen van vragen in de present perfect.

Hieronder vind je de oefening:

Present Perfect Vraag Oefening 1

Vervolledig onderstaande zinnen door de juiste vraag te vormen in de present perfect.
1.
(you, to be) to the United States?
2.
(he, to take) a plane before?
3.
(we, to meet) before?
4.
(you, to visit) Paris?
5.
(you, to read) that book?
6.
(you, to drink) beer before?
7.
(he, already, to see) that film?
8.
(you, to smell) this already?
9.
(he, just, to do) the unthinkable?
10.
(we, ever, to have) a fight before?

Meer oefeningen over de present perfect